Υπηρεσίες

shopping-cart (1)

Τροφοδοσία Σούπερ Μάρκετ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

shopping-basket (1)

Τροφοδοσία Μίνι Μάρκετ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

market

Τροφοδοσία Περιπτέρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

grocery (1)

Τροφοδοσία Κυλικείων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

hotel (2)

Υπηρεσίες/Τροφοδοσίες HORECA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

hotel (1)

Τροφοδοσίες Ξενοδοχείων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

restaurant (1)

Τροφοδοσίες Εστιατορίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

coffee-shop

Τροφοδοσίες Καταστημάτων Καφέ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

warehouse

Εξυπηρέτηση Τροφοδοσίας Κεντρικών Αλυσίδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

hamantash

Τριγωνικές Πωλήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

checklist

Εξυπηρέτηση Κεντρικών Συμφωνιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

box (1)

Διαχείριση Εμπορευμάτων WMS (Warehouse Managent System)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ+

ΠΩΛΗΣΕΙΣ X VAN

Δίνοντας πραγματικές και ευέλικτες λύσεις στους συνεργάτες μας, διαθέτουμε οργανωμένο τμήμα x-van πωλήσεων, με καθημερινή διανομή που εξυπηρετεί παραπάνω από 500 σημεία πώλησης.

Με τη μέθοδο αυτή, επισκεπτόμαστε τα μικρά ή μεσαία σημεία πώλησης όπου κάνουμε άμεση τιμολόγηση και παράδοση των ειδών.

Αυτό μας βοηθά να διατηρούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θέλουμε να δημιουργούμε πάντα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που να έχουν οφέλη τόσο για μας, όσο και για συνεργάτες μας και ακόμη περισσότερο να είναι ελκυστικές για τους καταναλωτές.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ / ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ / PAYSAFE

Πληρωμή Λογαριασμών

Παρέχουμε τη δυνατότητα σε επαγγελματίες λιανικής με τη χρήση ειδικών τερματικών (σε συνεργασία με την τράπεζα Alpha) να δέχονται πληρωμές όλων των λογαριασμών εύκολα και γρήγορα.

Με την  υπηρεσία Alpha Pay Point προσφέρεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα τους λογαριασμούς τους σε Ενέργεια, Ύδρευση, Τηλεπικοινωνίες και άλλους οργανισμούς.

Διανομή άυλων προπληρωμένων προϊόντων

Πρόκειται για υπηρεσία ηλεκτρονικής ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και Internet, η οποία βασίζεται στην χρήση τερματικής συσκευής POS και εκτύπωση κωδικού ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε απόδειξη (voucher).

Διανομή άυλων προπληρωμένων προϊόντων

Πρόκειται για υπηρεσία ηλεκτρονικής ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και Internet, η οποία βασίζεται στην χρήση τερματικής συσκευής POS και εκτύπωση κωδικού ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε απόδειξη (voucher).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

  • Αύξηση της επισκεψιμότητας και των κερδών
  • Ένα τερματικό με δύο εφαρμογές (ανανέωση χρόνου ομιλίας – πληρωμές λογαριασμών)
  • Ταχύτητα και ευκολία στις συναλλαγές
  • Απλή διαδικασία έκδοσης αντιγράφου συναλλαγής
  • Συνεχή διαθεσιμότητα τεχνικής και τηλεφωνικής υποστήριξης
  • Ελάχιστος χρόνος αναμονής
  • Συνεχής ένταξη νέων συναλλαγών